git ready

leer git een commit per keer
by Nick Quaranto

checkout tracked remote branch

Toegevoegd op 09 Jan 2009

Dit moet ik vaak doen wanneer ik mijn verschillende machines synchroniseer of opzet en ik schijn steeds het commando te vergeten. Laten we stellen dat je meer dan een branch op je remote hebt, en dat je deze naar je lokale repository wilt brengen:

Het bekijken van de remote zou er als volgt uit moeten zien:

$ git remote show origin
 * remote origin
  URL: *************
  Remote branch merged with 'git pull' 
   while on branch master
    master
   Tracked remote branches
    haml master

Gelukkig is de syntaxis voor dit commando redelijk eenvoudig:

git checkout --track -b <local branch> <remote>/<tracked branch>

Dus in mijn geval, gebruikte ik dit commando:

git checkout --track -b haml origin/haml

Je kunt ook een eenvoudigere versie gebruiken:

git checkout -t origin/haml