git ready

leer git een commit per keer
by Nick Quaranto

noot van de vertaler

Het vertalen van deze tips is niet altijd eenvoudig. Wanneer er in de orginele engelse tekst woorden zijn gebruikt die je zou kunnen kenmerken als een vervoeging van of referentie naar een git commando of een git begrip, is deze in een constante breedte font weergegeven. Dit is ook de weergave die wordt gebruikt voor code en console output. Ik ben van mening dat dit uiteindelijk begrijpelijker is dan het gebruiken van worden als bewaarplaats en toevertrouwen.

Om toch de betekenis van de commando’s duidelijk te maken volgt hieronder een lijstje met de engelse woorden en hun overeenkomstige vertaling en uitleg:

Engels begrip/commando Vertaling Uitleg
add toevoegen het toevoegen van bestanden of delen daarvan aan de index
bisect halveren het zoeken naar een wijziging die een fout heeft geintroduceerd met behulp van binair zoeken
checkout uitchecken het uittrekken van een branch of een pad naar een working tree
clone kloon het klonen von een repository naar een nieuwe folder
commit toevertrouwen wijzigingen opslaan in het repository
diff verschil toon de wijzigingen tussen commits, commit en working tree, etc.
fetch ophalen objecten en revisies van een ander repository ophalen
grep toon regels die voldoen aan een patroon
init initialiseer creeer een leeg git repository of her-initialiseer een bestaand repository
log logboek toon het commit logboek
merge samenvoegen voeg twee of meer ontwikkel geschiedenissen samen
mv verplaats verplaats of verander de naam van een bestand, folder, of een symlink
pull trek fetch en merge met een ander repository of local branch
rebase plak lokale commits voor de laatste commit van een aangepast upstream head
reset plaats het huidig HEAD in een bepaald toestand
rm verwijder verwijder bestanden van de working tree en van de index
show toon toon veschillende soorten objecten
status status toon de status van de working tree
tag etiketteren creeer, toon, verwijder of verifier een tag object ondertekend met GPG

Algemene versie beheer concepten worden uitstekend uitgelegd op deze wikipedia pagina.